Glossaria.net

Glossar Informatik / Thema

XPG3

X/Open Portability Guide 3
Unix-Standard

Permanenter Link XPG3 - Änderungsdatum 2020-01-19 - Erstellungsdatum 2020-01-19


< XOR Glossar / Informatik XREF >