Glossaria.net

Glossar Kochkunst / Thema

Soufflé au kirsch

(Elsässische Küche) Soufflé mit Kirschwasser.

Permanenter Link Soufflé au kirsch - Erstellungsdatum 2020-11-22


< Soufflé Glossar / Kochkunst Sous-Chef >