Glossaria.net

Glossary Japanese Sword / Term

Hira-Tsukuri / Hira-Zukuri

Blade without a shinogi (flat blade).

Permanent link Hira-Tsukuri / Hira-Zukuri - Creation date 2020-07-25


< Hira-Mune Glossary / Japanese Sword Hiro-Suguha >