Glossaria.net

Glossar Informatik / Thema

DECnet

Digital Equipment Corporation network

Permanenter Link DECnet - Änderungsdatum 2020-01-19 - Erstellungsdatum 2020-01-19


< Deck Glossar / Informatik Decoder >