Glossaria.net

Glossar Kochkunst / Thema

Bibelasskäss

(Elsässische Küche) Frischkäse, erinnert an Quark.

Permanenter Link Bibelasskäss - Erstellungsdatum 2020-11-22


< Bewirtungsvertrag Glossar / Kochkunst Bibeleskäs >