Glossaria.net

Glossar Whisky / Thema

Charcoal Mellowing

Durch meterstarke Holzkohleschichten gefilterter Whiskey.

Permanenter Link Charcoal Mellowing - Erstellungsdatum 2021-03-11


< Campbeltown Glossar / Whisky Coffey Still >