Glossaria.net

Glossar Droge / Thema

Bole

Haschisch-Stück (Lappen-Piece / Platte).

Permanenter Link Bole - Erstellungsdatum 2021-03-28


< Besteck Glossar / Droge Bong >